DOKUMENTY DO POBRANIA

Zgoda na egzamin karate 2021

Zgoda

OŚWIADCZENIE RODZICA
/ PIEKUNA PRAWNEGO

OŚWIADCZENIE COVID-19

Dla nowych członków klubu: 

Deklaracja członkowska,
Regulamin UKS Sekai,
Regulamin składek członkowskich

Dla klubowiczów zapisanych przed 03/2020 r.

Zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan
zagrożenia epidemicznego COVID-19

Upoważnienie na świetlicę

Dokument