KARATE DZIECI, MODZIEŻ
4-16.01.2021

Zapraszamy naszych klubowiczów do dowolnej lokalizacji przez dwa tygodnie ferii

( Uwaga zajęcia odbywają się o różnych godzinach oraz innych lokalizacjach)

4.01.2021 PONIEDZIAŁEK  SP nr 42 ul. Balkonowa 4 ( główne wejście do szkoły )

godzina 17.00 – 18.00 – KARATE ( dla dzieci w wieku 5 – 15 lat )

5.01.2021 WTOREK SP nr 231 ul. Juranda ze Spychowa 10

godzina 17.30 – 18.30 – KARATE (dla dzieci w wieku 5 – 9 lat )

godzina 18.30 – 19.30 – KARATE (dla dzieci w wieku 10 – 15 lat )

 

6.01.2021 ŚRODA ŚWIĘTO

 

7.01.2020 CZWARTEK SP nr 231 ul. Juranda ze Spychowa 10

godzina 17.30 – 18.30 – KARATE (dla dzieci w wieku 5 – 9 lat)

godzina 18.30 – 19.30 – KARATE (dla dzieci w wieku 10 – 15 lat)

8.01.2021 PIĄTEK  SP nr 42 ul. Balkonowa 4 ( główne wejście do szkoły )

godzina 17.00 – 18.00 – KARATE  ( dla dzieci w wieku 5 – 15 lat )

9.01.2021 SOBOTA SP 231 ul. Juranda ze Spychowa 10 

bez zmian według grafiku z ubiegłego roku – duża sala

  • godzina 9.00 – 10.00 AKROBATYKA  (dla dzieci w wieku 6 -8 lat podział na grupy podczas zajęć)
  • godzina 9.00 – 10.00 KARATE kumite (dla dzieci w wieku 9 – 14 lat podział na grupy podczas zajęć)
  • godzina 10.00 – 11.00 KARATE kumite  (dla dzieci w wieku 6 -8 lat podział na grupy podczas zajęć)
  • godzina 10.00 – 11.00 AKROBATYKA (dla dzieci w wieku 9 – 14 lat podział na grupy podczas zajęć)

11.01.2021 PONIEDZIAŁEK  SP nr 42 ul. Balkonowa 4 ( główne wejście do szkoły )

godzina 17.00 – 18.00 – KARATE ( dla dzieci w wieku 5 – 15 lat )

12.01.2021 WTOREK SP nr 231 ul. Juranda ze Spychowa 10

godzina 17.30 – 18.30 – KARATE (dla dzieci w wieku 5 – 8 lat )

godzina 18.30 – 19.30 – KARATE (dla dzieci w wieku 9 – 15 lat )

14.01.2020 CZWARTEK SP nr 231 ul. Juranda ze Spychowa 10

godzina 17.30 – 18.30 – KARATE (dla dzieci w wieku 5 – 8 lat)

godzina 18.30 – 19.30 – KARATE (dla dzieci w wieku 9 – 15 lat)

15.01.2021 PIĄTEK  SP nr 42 ul. Balkonowa 4 ( główne wejście do szkoły )

godzina 17.00 – 18.00 – KARATE  ( dla dzieci w wieku 5 – 15 lat )

16.01.2021 SOBOTA SP 231 ul. Juranda ze Spychowa 10 

bez zmian według grafiku z ubiegłego roku – duża sala

  • godzina 9.00 – 10.00 AKROBATYKA  (dla dzieci w wieku 6 -8 lat podział na grupy podczas zajęć)
  • godzina 9.00 – 10.00 KARATE kumite (dla dzieci w wieku 9 – 14 lat podział na grupy podczas zajęć)
  • godzina 10.00 – 11.00 KARATE kumite  (dla dzieci w wieku 6 -8 lat podział na grupy podczas zajęć)
  • godzina 10.00 – 11.00 AKROBATYKA (dla dzieci w wieku 9 – 14 lat podział na grupy podczas zajęć)