Skip to main content

INFORMACJA O EGZAMINIE KARTE SHINKYOKUSHIN SEKAI czerwiec 2024 ORAZ TERMINY EGZAMINÓW

Warunkiem przystąpienia do egzaminu:
1. Ukończony szósty rok życia,
2. Opłacanie składek członkowskich przez okres szkolenia do czerwca 2024,
3. Opłata egzaminacyjna wniesiona nie później niż w dniu egzaminu.
4. Zapisie dziecka na egzamin w systemie sportsmanago. UWAGA wybieramy tylko jedną lokalizację. 
(zapisanie dzecka w systemie jest zgodą na egzamin)
NIE PRZYNOSIMY KARTEK ZE ZGODAMI TAK JAK TO MIAŁO MIEISCE W UBIEGŁYCH LATACH

Instrukcja jak zapisać dzecko w systemie sportsmanago:
logujemy się do SPORTSMANAGO : https://sekai.sportsmanago.pl/parent-activatepo
po zalogowaniu, wybieramy po lewej stronie EGZAMINY,
następnie wybieramy odpowiednio jedną lokalizację (daty i szczgóły poniżej)
następnie w prawym dolnym rogu klikamy „ZPISZ DZIECKO NA EGZAMIN”
pojawi się napis „ZAINTERESOWANY” oznacza ze dziecko jest zapisane.

Informacje ogólne:
Nie przynosimy kartek zezgodami.
Nie przynosimy potwierdzenia przelewu na egzamin.

Jeśli dziecko nie może być w danym dniu na egzaminie w swojej grupie można wybrać dowolną lokalizację w innym dniu.
Jeśli dziecko nie zdaje egzaminu a w tym czasie wypada jego trening, bierze udział w treningu podczas egzaminu nie zdając go.
Opłaty egzaminacyjnej można dokonać w dniu egzaminu – wysokości opłat ponizej
Egzamin nie jest obowiązkowy.

Składki egzaminacyjna:
Prosimy o wpłaty na konto przeznaczone do składki egzaminacyjnej do dnia w którym dziecko zdaje egzamin.
(NIE WPŁACAMY NA KONTO DO SKŁADEK MIESIĘCZNYCH)

Nr konta do składki egzaminacyjnej:

UKS Karate SEKAI
24 1090 1841 0000 0001 3554 2975
Tytułem: IMIĘ NAZWSKO, składka członkowska egzaminacyjna.

STOPNIE SZKOLENIOWE – SKŁADKI EGZAMINACYJNE
Pierwszy egzamin karate w życiu co najmniej jeden miesiąc treningu:
10.1 KYU pomarańczowy pas z jednym czerwonym pagonem,
składka egzaminacyjna 100 zł, + 40 zł = 140 zł  zawiera:

 1. Egzamin.
 2. Certyfikat.
 3. Pomarańczowy pas.

Drugi egzamin karate w życiu:
10.2 KYU pomarańczowy pas z dwoma czerwonymi pagonami,
składka egzaminacyjna 100 zł, zawiera:

 1. Egzamin.
 2. Certyfikat.

Trzeci egzamin karate w życiu:
9.1 KYU pomarańczowy pas z dwoma czerwonymi pagonami i jednym niebieskim, ,
składka egzaminacyjna 100 zł zawiera:

 1. Egzamin.
 2. Certyfikat.

Czwarty egzamin karate w życiu:
9.2 KYU – pomarańczowy pas z dwoma czerwonymi pagonami i dwoma niebieskimi,
składka egzaminacyjna 100 zł zawiera:

 1. Egzamin.
 2. Certyfikat.

8.1 KYU – niebieski pas z jednym czerwonym pagonem:
składka egzaminacyjna 100 zł + 40 zł = 140 zł zawiera:

 1. Egzamin.
 2. Certyfikat.
 3. Niebieski pas.

8.2 KYU – składka egzaminacyjna 100 zł

7.1 KYU – składka egzaminacyjna 100 zł

7.2 KYU – składka egzaminacyjna 100 zł

6.1 KYU – składka egzaminacyjna 100 zł + 40 zł = 140 zł – żółty pas

6.2 KYU– składka egzaminacyjna 100 zł

5.1 KYU – składka egzaminacyjna 100 zł

5.2 KYU – składka egzaminacyjna 100 zł

4.1 KYU – składka egzaminacyjna 110 zł + 40 zł = 150 zł– zielony pas

4.2 KYU – składka egzaminacyjna 110 zł

3.1 KYU – składka egzaminacyjna 120 zł

3.2 KYU – składka egzaminacyjna 120 zł

Ukończony 16 rok życia:

2 KYU – składka egzaminacyjna 130 zł + 40 = 170 zł  – zielony pas

1 KYU – składka egzaminacyjna 150 zł

TERMINY EGZAMINÓW czerwiec 2024

3.06.2024 ( poniedziałek )

SP 361 ul. Ruskowy Bród 18
egzamin podstawowy tylko pomarańczowe, niebieskiepasy 10.1-7.2 KYU
Godzina 14.30-15.30  (dwie grupy razem)
(trening godzina 15.30-16.30 przeniesiony na egzamin godzinę wcześniej)

SP 368 ul. Rembrandta 8
stopnie 10.1 – 7.2 KYU pomarańczoweniebieskie pasy
godzina 15.30-16.30

SP 42 Balkonowa 4
stopnie 10.1 – 7.2 KYU pomarańczoweniebieskie pasy
godzina 16.15 – 17.30 (dwie grupy razem)

SP 112 ul Zaułek 34
stopnie 10.1 – 7.2 KYU pomarańczoweniebieskie pasy
Godzina 17.30 – 19.00 (dwie grupy razem)

4.06.2024 ( wtorek )

SP 368 ul. Hemara 15
stopnie 10.1 – 6.1 KYU pomarańczoweniebieskie żółty pasy
godzina 16.50 – 17.50

SP 231 ul. Juranda ze Spychowa 10 
17.00 – 18.00 trening AKROBATYKI
18.30 – 20.00 – pomarańczowe, niebieskieżółtezielone, pasy 10.1-3.2 KYU
( 19.20 – planowane zakończenie egzaminu dla pasów pomarańczowych 10.1kyu, 10.2kyu, 9.1kyu, 9.2kyu, )
( 19.40 – planowane zakończenie egzaminu dla pasów niebieskich – 8.1kyu, 8.2kyu, 7.1kyu,  7.2kyu)
( 20.00 – planowane zakończenie egzaminu dla pasów żółtych i
zielonych  – 6.1 – 3.2kyu)

5.06.2024 ( środa )

SP 378 ul Bartnicza 8
egzamin podstawowy tylko pomarańczowe pasy 10.1-9.2 KYU
godzina 16.00-17.00

OSiR Targówek ul.Łabiszyńska 20
17.00 – 18.00 AKROBATYKA – UWAGA wszystkie grupy razem.
egzamin, stopnie – pomarańczowyniebieskiżółtyzielony, pasy 10.1-3.1 KYU oraz, brązowe 2-1 KYU
(dzieci, dorośli i młodzież)
godzina 18.00 -20.30
( 19.00 – planowane zakończenie egzaminu dla pasów pomarańczowych 10.1kyu, 10.2kyu, 9.1kyu, 9.2kyu, )
( 19.20 – planowane zakończenie egzaminu dla pasów niebieskich – 8.1kyu, 8.2kyu, 7.1kyu,  7.2kyu)
( 20.30 – planowane zakończenie egzaminu dla pasów żółtych, zielonych, brązowych – 6.1 – 3.2kyu, 2 – 1kyu )

6.06.2024 czwartek

SP 356 ul. Głębocka 66
stopnie 10.1 – 6.1 KYU pomarańczoweniebieskie, żółtye,pasy
godzina 16.45 – 17.45

SP 185 ul. Bora Komorowskiego 31
wszystkie stopnie 10.1 – 2.1 KYU pomarańczowy, niebieskiżółtyzielony, brązowy
godzina rozpoczęcia 16.30 – grupa I i II ( dwie grupy o tej samej porze rozpoczynają)
godzina zakończenia: młodsza grupa 17.30, starsza grupa 18.15

10.06.2024 poniedziałek

SP 52 ul. Samarytanka 11a
stopnie 10.1 – 6.1 KYU pomarańczoweniebieskie, pasy
godzina 16.30 – 17.30